TECHNICKÉ LISTY A CERTIFIKACE

Bezpečnostní list korkové směsi (CZ)

Korková směs - technický listi (CZ)

Penetrační emulze - technický list (CZ)

Popis produktu a návod k aplikaci (CZ)

Popis výrobku plus aplikace, referenční využití korkové směsi (CZ)

Prohlášení o ohnivzdornosti (CZ)

Stříkací pistole K-12 - technický list (CZ)

ATEST - hořlavost korkové směsi

Bezpečnostní list

Certifikát CE

ISO 9001

ISO 14001

Manuál k aplikační pistoli K-12

Penetrační emulze

Prohlášení výrobce o požární odolnosti - korková směs

Příslušenství k aplikaci korkové směsi

Technické data korkové směsi