Aplikace

Příprava povrchu:

Výhodou je když je povrch suchý. Povrch musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, tuků atd.


Porézní povrch

Minerální a dřevěné povrchy musí být očištěné mechanicky.

Kovy

Odstranit zkorodované části, starou barvu mechanicky zdrsnit.

Plasty

Mechanicky zdrsnit a očistit rozpouštědlem.

Asfaltové materiály

Může dojít k mírnému zabarvení produktu.


Při jakýchkoli pochybnostech z hlediska přilnavosti k podkladu musí být vše předem testováno a konzultováno s naším technickým oddělením.

Pracovní postup

Před silikonovým nátěrem není nutný žádný základní nátěr, může být aplikován přímo štětcem, válečkem nebo špachtlí. Pokud budete potřebovat druhý nátěr počkejte alespoň 24 hodin a naneste vrstvu minimálně 1,5 mm. Čekací doba je závislá na počasí.

Výtěžnost

1.5 a 3 kg / m2 v závislosti na poréznosti podkladu.

Další ochrana

Silikonový nátěr není dále potřeba chránit před povětrnostními vlivy. Nicméně je dokonale přetiratelný jakoukoli akrylovou nebo alkydovou barvou, za předpokladu že tyto barvy jsou dostatečně pružné.

Čištění

Nářadí bezprostředně po aplikaci očistěte organickým rozpouštědlem..