KORKOVÁ IZOLAČNÍ DESKA DECOPROYEC

Korková izolační deska 

Korkové desky/pláty, slouží k izolaci obvodových plášťů budov.
Jedná se o zcela přírodní a ekologický systém zateplení.

Hlavní použití:

  • akustická izolace
  • tepelná izolace
  • antivibrační izolace

Popis produktu

Akustická korekce
Funkcí akustické korekce je snížení hladiny hluku v prostřední a snížení doby dozvuku. Expandovaná korková deska je vynikajícím materiálem pro akustickou korekci divadel, učeben, konferenčních sálů, nahrávacích studií, zasedacích místností apod. 

Izolace nadzemního hluku
Izolace nadzemního hluku má zamezit šíření přenosu hluku z venkovních prostorů nebo přilehlých pokojů, který se šíří prostřednictvím konstrukce (stěny, podlahy, dveře a okna). Použitím korkové desky dosáhneme vysoký účinek zamezení přenosu zvukových vibrací. 

Izolace betonových konstrukcí
V tepelné izolaci jsou rozmístěny lehké materiály, ve zvukové jsou ty těžké, absorpční a elastické. Použitím expandovaného korkového aglomerátu dosáhneme snížení hluku mezi stropy obytných podlaží a interiérovými stěnami. 

Antivibrační izolace přístrojů a zařízení
Korkové antivibrační izolace jsou vyrobeny z korkového granulátu, který je spojen speciálním pojivem na pryskyřičné bázi. Tímto pojivem je zaručena jejich trvalá pružnost a technická stabilita. Díky průběžným pórům, vzniklým při střední expanzi korkového granulátu, zabraňují přenosu vibrací a hluku do ostatních částí provozu a budov. 

Strukturální diskontinuita stěn, příček a dilatačních mezer
Korková izolace efektivně eliminuje rezonanci nárazů, je kombinovatelná s těžkými materiály a nevytváří dodatečné vibrace. Pružnost antivibrační korkové desky umožňuje její dokonalé přizpůsobení expanzím a smršťování konstrukčních prvků, díky kterým je ideální izolační výplní do dilatačních mezer. 

Technické vlastnosti:

Rozměr: 1000x500 mm
Tloušťka: 10 - 60 mm
Hustota: 170 kg/m3
Koeficient tepelné vodivosti: 0,045 - 0,049 W/mK
Tepelný odpor: 0,444 - 1,225 m2K/W
Difúze vodní páry: 8< µ <15 µ
Pevnost v ohybu (kPa): >120
Pevnost v tlaku (kPa): >180
Rozměrová stabilita (zkoušky provedené na desce a v systémech SATE): < 0,5% na délku a < 1% na šířku
Nasákavost (kg / m2): <2
Absorpční koeficient: 0,15 (třída E) αw = 0,50 (třída D)
Požární odolnost: A1 euroclass
Tepelná odolnost: -200 až +140 °C


 

Ceník korkových zateplovacích desek - DECOPROYEC

1000 x 500 x 10 mm

224 Kč/kus

1000 x 500 x 20 mm

253 Kč/kus

1000 x 500 x 30mm

387 Kč/kus

1000 x 500 x 40 mm

524 Kč/kus

1000 x 500 x 50 mm

658 Kč/kus

1000 x 500 x 60 mm

805 Kč/kus

* Uvedené ceny jsou bez DPH